Kaszubskie jezioro

Kaszubski Park Krajobrazowy

Położenie i ukształtowanie powierzchni parku

Cały teren zajmuje obszar ośmiu gmin w powiecie kartuskim, wejherowskim i kościerskim​​. Łączna powierzchnia całego terenu zajmuje 332 km^2. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się urozmaiconą polodowcową rzeźbą, z morenami czołowymi tworzącymi wzgórza i pagórki, oraz rozległymi równinami sandrowymi​​.

Co warto zobaczyć w Kaszubskim Parku Krajobrazowym?

Z głównych atrakcji parku wyróżnić należy przede wszystkim jeziora, lasy i monumentalne budowle. Kilka przykładów najbardziej rozpoznawalnych atrakcji to między innymi:

 1. Zespół Jezior Raduńskich i Wzgórza Szymbarskie: oferują bogactwo naturalne w postaci licznych jezior polodowcowych. Szlak wodny „Kółko Raduńskie” łączy 14 jezior, tworząc jeden z piękniejszych szlaków wodnych w Polsce. To idealne miejsce do wycieczek kajakowych i żeglarskich​​.
 2. Wzgórza Szymbarskie i wieża Wieżyca: bogato zalesione, z najwyższym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżycą (328,6 m n.p.m.), uchodzą za obszar najbardziej malowniczy na tym terenie. Z 35-metrowej wieży widokowej można podziwiać rozległą panoramę okolic​​.
 3. Szata Roślinna i Świat Zwierzęcy: z lasami liściastymi i mieszanymi, bukowo – dębowymi czy buczyną niżową. Flora gatunków górskich i podgórskich, a także 135 gatunków ptaków lęgowych, w tym 77 gniazdujących, czynią go wyjątkowym miejscem do obserwacji przyrody​​.
 4. Nieukończony Zamek Łapalice: choć jest budynkiem w stanie surowym i powstał jako samowola budowlana, stał się jedną z atrakcji turystycznych. Jego nietypowa architektura i położenie w pobliżu jeziora Rekowo przyciągają wielu zwiedzających​​.

Samych Atrakcji na Kaszubach jest tyle, że nie sposób wymienić ich w całej książce. Oferują ciekawe miejsca do zwiedzania, które pozwalają lepiej zrozumieć i docenić unikalność tego regionu.

wieza na wiezycy

Rezerwaty i pomniki przyrody

W parku znajdują się 42 pomniki przyrody, w tym drzewa i głazy narzutowe. Kolejnym elementem, który również warto zobaczyć na tym terenie to liczne rezerwaty przyrody. Są one obiektami chroniącymi roślinność oraz unikalne formy krajobrazu. Obiekty te mają powierzchnię od około 9 ha do 170 ha. Wszystkie prezentują różnorodność naturalną i krajobrazową tego regionu​​.

 1. Rezerwat Lubygość – chroni unikalne ekosystemy torfowiskowe i leśne.
 2. Jezioro Turzycowe – skupia się na ochronie rzadkiej roślinności wodnej i bagiennych ekosystemów.
 3. Kurze Grzędy – wyjątkowe ze względu na bogatą florę i faunę.
 4. Leśne Oczko – oaza ciszy i spokoju, chroni różnorodne gatunki roślin.
 5. Ostrzycki Las – oferuje bogatą różnorodność leśną.
 6. Staniszewskie Błoto – obfituje w unikalną roślinność bagien.
 7. Staniszewskie Zdroje – skupia się na ochronie źródliskowych obszarów.
 8. Szczelina Lechicka – znana ze swoich wyjątkowych wartości naturalnych.
 9. Szczyt Wieżyca – najwyższy punkt na Kaszubach, oferujący spektakularne widoki.
 10. Zamkowa Góra – znana ze swoich walorów naturalnych i historycznych.
 11. Żurawie Błota – ochrona terenów bagiennych z bogatą fauną ptaków.
 12. Żurawie Chrusty – charakteryzuje się unikalnymi ekosystemami torfowiskowymi.
las w rezerwacie przyrody wiezyca

Każdy z tych rezerwatów prezentuje bogactwo roślinności i stanowi ważne miejsce ochrony przyrody na Kaszubach. Ich różnorodność podkreśla znaczenie tego miejsca identyfikując je z wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i naturalnymi. Czyniąc go również idealnym celem dla miłośników przyrody i turystów szukających wyciszenia i kontaktu z naturą.

Szata roślinna i świat zwierzęcy

Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego do czynienia mamy nie tylko zachwycającymi krajobrazami, ale również bogactwem naturalnym w postaci różnorodnej szaty roślinnej i świata zwierzęcego. Oferuje mozaikę ekosystemów, od torfowiskowych szuwarowo-bagiennych po wodne, tworząc idealne środowisko dla wielu gatunków roślin. Tutaj można podziwiać zarówno roślinność typową dla wilgotnych terenów, jak i te charakterystyczne dla środowisk leśnych.

Fauna parku wyróżnia się bogactwem gatunków ptaków, od majestatycznych żurawi po małe, lecz barwne cyraneczki, sprawia, że jest to doskonałe miejsce do obserwacji zachowań ptaków. Sowa włochatka, tracz oraz samotnik to tylko niektóre z ciekawszych gatunków tu zamieszkujących. Różnorodność gatunkowa ptaków świadczy o ekologicznym bogactwie i zdrowiu ekosystemów.

Cały teren, dzięki swojej różnorodności roślin i zwierząt, stanowi prawdziwe świadectwo naturalnego bogactwa regionu, oferując niezliczone możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą i jej obserwacji.

Formy ochrony

Teren kaszubskiego parku krajobrazowego zabezpieczają między innymi 3 formy:

 • Znajdują się na nim 42 pomniki przyrody oraz 12 rezerwatów przyrody.
 • Około 40% powierzchni terenu zajmuje osiem zespołów przyrodniczo- krajobrazowych.
 • Obszar natura 2000 zajmuje również około 40% jego powierzchni.
maszyny na kaszubach

Zwiedzanie

Zwiedzanie kaszubskiego parku krajobrazowego można zorganizować na dwa sposoby. Szlaki piesze, umieszczone na całym terenie umożliwiają spokojne spacerowanie. Szlaki rowerowe, przeznaczone są dla miłośników dwukołowców.

FAQ

Który rezerwat przyrody w Kaszubskim Parku Krajobrazowym jest największy?

Największym rezerwatem przyrody na tym terenie jest rezerwat Kurze Grzędy o powierzchni 170 ha. Dla porównania Leśne oczko ma 31 ha, a Jezioro Turzycowe zaledwie 11 ha.

Ile powierzchni parku zajmują kaszubskie jeziora?

Łączna powierzchni wszystkich wód w parku to prawie 3,5 ha. Wliczone w to są również rzeki. Warto jednak wspomnieć, że to zaledwie niewielki procent wszystkich jezior na całych kaszubach.

jezioro na kaszubach

Podsumowanie

Kaszubski Park Krajobrazowy, zlokalizowany w sercu Kaszub, oferuje malownicze miejsca i bogactwo naturalne, w tym kaszubskie jeziora, różnorodne rezerwaty przyrody oraz inne atrakcje jak nieukończony Zamek w Łapalicach. Zwiedzanie parku jest możliwe zarówno pieszo, dzięki licznym szlakom turystycznym, jak i rowerem, korzystając ze specjalnie wyznaczonych ścieżek rowerowych. Szczególnie polecane jest odwiedzenie Wieżycy oraz innych wyjątkowych rezerwatów, co pozwala na pełne doświadczenie uroków i różnorodności tego wyjątkowego obszaru chronionego.

Podobne wpisy