las sciezka

Rezerwat przyrody Kurze Grzędy

Rezerwat przyrody Kurze Grzędy jest unikalnym obszarem przyrodniczym, położonym na Pojezierzu Kaszubskim, w ramach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obejmującym kompleks Lasów Mirachowskich. Jego bogata i różnorodna fauna oraz flora, a także znaczenie dla zachowania bioróżnorodności czynią go istotnym miejscem zarówno dla naukowców, jak i miłośników przyrody.

Krótki opis rezerwatu

Rezerwat kurze grzędy został utworzony w 1957 roku i początkowo zajmował powierzchnię 82,97 ha, ale w 1989 roku powierzchnia ta została powiększona do 170,70 ha. Rezerwat obejmuje Jezioro Wielkie, trzy mniejsze jeziorka dystroficzne, rozległe torfowisko wysokie i okoliczne lasy, w tym bory bagienne, brzeziny bagienne, lasy dębowo-bukowe oraz buczynę kwaśną. Jest to również obszar, w którym dawniej występował głuszec. Pierwotnie to właśnie w celu zapewnienia ochrony temu gatunkowi ustanowiono rezerwat.

Zwierzęta rezerwatu kurze grzędy

W rezerwacie Kurze Grzędy znajdują się siedliska wielu rzadkich gatunków ptaków. Wśród nich wymienić można żurawia, samotnika, gągoła, muchołówkę małą i włochatkę (sowę). Niestety, niegdyś obecne w rezerwacie głuszce wyginęły w latach 1960-1980. Rezerwat jest również ostoją dla ptaków drapieżnych, takich jak krogulec, myszołów, rybołów i jastrząb gołębiarz, co podkreśla jego znaczenie dla ochrony tych gatunków.

Sowa włochatka na gałęzi świerku

Unikatowa Flora

Roślinność rezerwatu Kurze Grzędy jest równie imponująca. Obejmuje ona wiele gatunków podlegających ochronie, w tym rosiczkę okrągłolistną i widłaka jałowcowatego. Te unikatowe gatunki roślin znajdują tutaj idealne warunki do wzrostu i rozwoju, co czyni rezerwat ważnym miejscem dla zachowania roślinności charakterystycznej dla tego regionu.

rosiczka okraglolistna pokryta rosą

Znaczenie Edukacyjne i Turystyczne

Rezerwat Kurze Grzędy, będący częścią sieci Natura 2000, odgrywa kluczową rolę w edukacji ekologicznej i ochronie bioróżnorodności. Jest udostępniony zwiedzającym, oferując nie tylko możliwość obcowania z niezwykłą przyrodą, ale również dostarczając cennych informacji na temat ochrony środowiska naturalnego. Jego położenie w Kaszubskim Parku Krajobrazowym sprawia, że jest on atrakcyjnym miejscem dla turystów, poszukujących wyjątkowych doświadczeń przyrodniczych.

Ścieżka w lesie z drzewami bukowymi i dębowymi w tle

Podsumowanie

Rezerwat przyrody Kurze Grzędy, będąc częścią bogatej sieci ekologicznej Natura 2000, jest znaczącym elementem ochrony przyrody na Pomorzu. Jako faunistyczny rezerwat przyrody, jest domem dla wielu gatunków ptaków, w tym rzadkich ptaków drapieżnych oraz ptaków lęgowych, które znajdują tu idealne warunki do życia.

Roślinność rezerwatu, z bogatym zbiorem roślin podlegających ochronie, dodatkowo podkreśla jego wartość przyrodniczą. Wybierając nocleg na Kaszubach niedaleko lasów Mirachowskich może być atrakcyjnym celem wycieczek dla miłośników przyrody i turystów, dając im szansę na obcowanie z unikatowym ekosystemem. Jego rola w edukacji przyrodniczej i promocji ochrony przyrody jest nieoceniona, czyniąc go cennym skarbem przyrodniczym regionu.

Podobne wpisy